วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ไปอัดรายการthe one เจอดารามากมายแต่ไม่รู้จักเลย

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552

สื่อการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุดกิจกรรมสีสันธรรมชาติ
ประกอบไปด้วย กิจกรรม 4 ชุด คือ

ชุดที่ 1 การวิเคราะห์และทดลอง สอดคล้องกับภาพวาด

ชื่องาน ดอกทานตะวัน

เทคนิค สีจากดอกดาวเรือง ,ดอกทรงบาดาล
ชื่องาน ผู้เป็นศิลปิน
เทคนิค สีจากดอกช้องนาง , ดาวเรือง
ชุดที่ 2 สีธรรมชาติงานภาพพิมพ์

ชื่องาน ถุงใบเล็ก
เทคนิค สีจากดอกช้องนาง , ดอกบานเย็น ,ดอกฉบา, ดอกอัญชัน ,ใบตำลึง ,ไพรบด

ชื่องาน นกเหงา
เทคนิค สีจากดอกช้องนาง , ดอกบายเย็น , ดอกอัญชัน ,ใบเฟื่องฟ้า
ชื่องาน ถุงใบใหญ่
เทคนิค ก้านกล้วยพิมพ์สีดอกไม้

ชุดที่ 3 ประติมากรรมสร้างสรรค์

ชื่องาน เด็กขี่ม้า
เทคนิค ดินเหนียว
ชื่องาน นกเจ็บ
เทคนิค ดินเหนียว
ชื่องาน คนคู่
เทคนิค ดินเหนียว
ชื่องาน ป ปลา
เทคนิค กระดาษปั้น ทาสีด้วยดอกอัญชัน
ชื่องาน หมวกกันน๊อค
เทคนิค ดินเหนียว

ชุดที่ 4 ปะติดด้วยวัสดุธรรมชาติ

ชื่องาน น้องหมา
เทคนิค เศษไม้ , ดอกไม้แห้ง บนกระดาน
ชื่องาน หมา
เทคนิค ดินเหนียวปั้นกลม
ชื่องาน นกยูงรำแพน
เทคนิค ข้าวและเม็ดตะกล่ำ
ชื่องาน บ้านหน้าเขา
เทคนิค เศษไม้และทราย